Välkommen till Funcke Fogkonsult

Funcke Fogkonsult startades hösten 2004. Sedan 1987 har jag arbetat med fogar och fogmaterial och har 15 års erfarenhet som produktchef på Sika Sverige AB. Som ett av mina uppdrag i Funcke Fogkonsult är jag idag kansliansvarig för SFR, Svenska Fogbranchens Riksförbund, fogbranschens egen organisation för entreprenörer, leverantörer och konsulter. SFR arbetar för rätt konstruerade fogar i byggnader, säkra materialval och fackmannamässigt arbetsutförande.

Som kansliansvarig har jag också hand om utbildningssidan inom SFR där jag utbildar entreprenörer, kontrollanter och beställare i PCB-sanering och inventering och håller interna fogkurser för SFR anslutna företag.

I Funcke fogkonsult utför jag fogkonstruktioner, besiktningsarbeten och inventering av PCB. Framtagande av handlingar för PCB-saneringar och kontroll av saneringsentreprenader tillhör också mina arbetsuppgifter.

Ta gärna kontakt med mig för att få en lösning på ditt fogproblem.

 

  

 
Björn Funcke - Funcke Fogkonsult
  

 Login  Copyright 2008 - Funcke Fogkonsult Svenska Fogbranschens Riksförbund  Webbplats.Nu